Gràcies, 2022.

Benvingut, 2023 Un dels bons propòsits per aquest 2023 és aprofitar el blog de l’Inspira’t i compartir més coses amb qui s’ho vulgui llegir 🙂 De moment, el que em ve de gust compartir és el meu agraïment per tot el que l’any 2022 li ha portat a l’Inspira’t de bo: · Un equip consolidat:Continue reading “Gràcies, 2022.”

Què és la fisioteràpia respiratòria?

La fisioteràpia respiratòria és la branca de la fisioteràpia que s’encarrega de prevenir, tractar i estabilitzar alteracions del sistema respiratori mitjançant tècniques físiques. El seu objectiu és restaurar o millorar la funció pulmonar. Actualment encara no existeixen les especialitats en fisioteràpia, però s’està treballant per a que una de les primeres a existir sigui l’especialitatContinue reading “Què és la fisioteràpia respiratòria?”

Questions and answers about the Buteyko Method.

What is the Buteyko Method? The Buteyko method consists of 7 breathing exercises. They are integrated into the day-to-day life of the person who practices it, improving their breathing. The main objective is to re-edit the hyperventilation that currently accompanies large numbers of people. So what the Buteyko method is looking for is to breatheContinue reading “Questions and answers about the Buteyko Method.”

Questions et réponses sur la méthode Buteyko.

Qu’est-ce que la méthode Buteyko? La méthode Buteyko se compose de 7 exercices de respiration. Ils sont intégrés dans la vie quotidienne de la personne qui la pratique, améliorant ainsi sa respiration. L’objectif principal est de rééditer l’hyperventilation qui accompagne actuellement un grand nombre de personnes. Donc, ce que la méthode Buteyko est à laContinue reading “Questions et réponses sur la méthode Buteyko.”

Preguntes i respostes sobre el Mètode Buteyko.

Què és el Mètode Buteyko? El mètode Buteyko consta de 7 exercicis de respiració. S'integren en el dia a dia de la persona que la practica, millorant la seva respiració. L'objectiu principal és reeditada la hiperventilació que actualment acompanya un gran nombre de persones. Així que el que el mètode Buteyko està buscant és respirarContinue reading “Preguntes i respostes sobre el Mètode Buteyko.”

Preguntas y respuestas sobre el Método Buteyko.

¿En qué consiste el Método Buteyko? El método Buteyko consiste en 7 ejercicios respiratorios. Se van integrando en el día a día de la persona que lo practica, mejorando su respiración. El objetivo principal es reeducar la hiperventilación que actualmente acompaña a gran número de personas. Así pues, lo que busca el método Buteyko esContinue reading “Preguntas y respuestas sobre el Método Buteyko.”

Youtube Channel

I have a new way to get respiratory physiotherapy to the home of people who potentially need it! In May 2020 I have released a channel on youtube: https://www.youtube.com/channel/UCQj802fYWnKvMHgiM2da60Q There are currently 4 videos uploaded. 3 on nasal hygiene and the fourth, is dedicated to diaphragmatic breathing: And another on the DRR: If you haveContinue reading “Youtube Channel”

Chaîne Youtube

J’ai une nouvelle façon d’obtenir la physiothérapie respiratoire à la maison des gens qui en ont potentiellement besoin! En mai 2020, j’ai sorti une chaîne sur youtube: https://www.youtube.com/channel/UCQj802fYWnKvMHgiM2da60Q Il y a actuellement 4 vidéos téléchargées. 3 sur l’hygiène nasale et le quatrième, est dédié à la respiration diaphragmatique: Et un autre sur le DRR: SiContinue reading “Chaîne Youtube”

Canal de Youtube

¡Tengo una nueva forma de llevar la fisioterapia respiratoria a la casa de las personas que potencialmente lo necesitan! En mayo de 2020 he lanzado un canal en youtube: https://www.youtube.com/channel/UCQj802fYWnKvMHgiM2da60Q Actualmente hay 4 videos subidos. 3 en la higiene nasal y el cuarto, se dedica a la respiración diafragmática: Y otro en la RR: SiContinue reading “Canal de Youtube”

Canal de youtube

Tinc una nova manera de fer arribar la fisioteràpia respiratòria a casa de la gent que potencialment ho necessita! Al maig del 2020 he estrenat un canal a youtube: https://www.youtube.com/channel/UCQj802fYWnKvMHgiM2da60Q Actualment hi ha 4 vídeos penjats. 3 sobre higiene nasal i el quart, està dedicat a la respiració diafragmàtica: I un altre sobre la DRR:Continue reading “Canal de youtube”

%d bloggers like this: