Pediatria


Pediatria

En pediatria, el motiu més habitual de consulta són els mocs. Ara bé, abans de plantejar-nos començar una croada contra els mocs, hem de valorar si aquests mocs interfereixen o no en la qualitat de vida de la personeta. Si tenen mocs però fan vida normal, mengen, dormen i viuen de manera normal, no recomanem que ens els porteu. Tenir mocs és saludable, ja que ens ajuden a combatre malalties. Quan l’excés de mucositat representa un problema per la salut és quan haurem d’actuar.

Som realment necessaris quan hi ha acumulació de moc a nivell pulmonar.

La fisioteràpia respiratòria és un molt bon complement a la medicació, ja que les dues teràpies actuen de manera diferent i obtenen millors resultats si es sumen tots els seus efectes. En alguns casos concrets el fet d’aplicar tècniques de fisioteràpia ajudarà a poder disminuir les dosis de medicament, però no serà el nostre objectiu principal. El més important és sumar esforços per aconseguir una millora de l’estat del pacient.

Les malalties més freqüents per les que un infant pot necessitar venir per a drenar els pulmons són la bronquitis, la bronquiolitis, la pneumònia, l’atelèctasi, la bronquièctasi, la fibrosi quística i malalties neuromusculars que afavoreixin l’acumulació de moc a nivell bronquial.

En infeccions recurrents…

A consulta, us anem explicant els exercicis a fer i anem introduint utensilis que us poden ajudar a mantenir els mocs dels pulmons controlats. Tot sovint és necessari que la fisioteràpia segueixi formant part de la vostra vida familiar, fora del temps de visita per aprofitar tot el seu potencial

En casos d’asma pediàtrica.

A partir dels 5 anys acostumem a poder començar a aplicar exercicis del Mètode Buteyko directament amb els infants. Abans d’aquesta edat, ens acostuma a ajudar que pares i mares vagin introduint els exercicis per a ells mateixos i optimitzar la higiene nasal.

En casos d’otitis recurrents

Venir a l’Inspira’t us pot ajudar a gestionar millor l’excés de moc nasal i limitar la seva acumulació a nivell de l’oïda. Optimitzem la higiene nasal i apliquem màquines de balneoteràpia per a limitar les infeccions, les supuracions i de vegades podem ajudar a evitar operacions.

Sovint, veniu a la consulta amb molts dubtes sobre la higiene nasal dels més petits de la casa. Aquí teniu un vídeo sobre higiene nasal en pediatria:

%d bloggers like this: