Protocol Covid-19

Tenint en compte que la Covid-19 es quedarà un temps entre nosaltres, mantinc gran part del protocol que vaig posar en marxa arrel de la pandèmia.

El protocol anirà variant en funció de l’evolució de la situació.

Els pacients es posen en contacte amb el centre per via telefònica, correu electrònic o missatgeria telefònica.

En aquest pimer contacte es valorarà la possibilitat de fer una sessió no presencial. Si el cost-benefici de venir al centre no resulta positiu, serà millor no venir i dur a terme la sessió telemàticament.

Si realment es constata que la visita ha de ser presencial:

 1. La sessió es programarà i facturarà com una sessió llarga i tindrà una durada màxima de 50’.
 2. Us prego d’informar-me si sou conscients d’haver estat en contacte amb alguna persona sars-cov-2 positiva en els últims 14 dies.
 3. Es realitzarà una avaluació inicial telefònica per tal d’establir si la simptomatologia presentada pel pacient podria ser compatible amb la que presenta la Covid-19. Les mesures de prevenció seran les mateixes per pacients sospitosos de patir Covid-19 com si no, ja que és sabut que podem ser portadors del virus però assimptomàtics. En cas de ser potencialment portadors s’intensificarà la cerca de  maneres de tractar el pacient telemàticament.
 4. Heu de tenir en compte el protocol d’arribada al centre:
 • Cal avisar amb anterioritat a l’arribada al centre si es creu que la simptomatologia que es té és compatible amb la Covid-19 o si s’ha tingut contacte amb persones afectades.
 • Si teniu febre, quedeu-vos a casa.
 • El pacient pot venir acompanyat d’una persona, en cas que sigui necessari.
 • Porteu mascareta, preferentment quirúrgica. Els infants menors d’un any, no cal que en duguin. Entre l’any i els 6 anys, si tenen tos o esternuts, intenteu que en portin.
 • Si veniu amb un infant que pot necessitar alguna joguina per acceptar millor el tractament, porteu-la de casa, si us plau.
 • Es prega màxima puntualitat.
Un cop el pacient hagi arribat al centre:
 1. El pacient i acompanyant portaran mascareta, preferentment quirúrgica (amb les salvetats dels menors de 6 anys comentades més amunt).
 2. La fisioterapeuta portarà mascareta FFP2, pijama de treball i gorro de tela. Amb mans i canells sense joies i les ungles tallades curtes i sense pintar.
 3. Si es ve amb un cotxet, es deixarà a l’entrada, abans de la reixa.
 4. Al passadís d’entrada al centre es desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic.
 5. Després de la reixa, el pacient i l’acompanyant es podran desinfectar les soles de les sabates i eixugar-se-les amb un paper.
 6. S’entrarà a la zona de secretaria i es penjaran les jaquetes als penjadors. També es deixaran a la zona de penjadors les bosses i paquets que es portin.
 7. Es podrà fer signar el document “Consentiment informat per a tractaments en la crisi sanitària de la Covid-19”, a més a més del document de la LOPD si és una prinmera visita.
 8. Es desinfectarà el bolígraf utilitzat.
 9. Es disposa d’un termòmetre sense necessitat de contacte per comprovar la temperatura corporal del pacient i del possible acompanyant.
 10. La fisioterapeuta obrirà la porta de la sala de tractament pertinent.
 11. A la sala de tractaments número 1 s’hi duran a terme els tractaments que no generin aerossols. També s’hi efecturarà la benvinguda de les persones que posteriorment passaran a la sala de tractament 2.
 12. La sala de tractament 2 es reserva per a tècniques que generen aerossols, havent-la preparat pr a ser desinfectada de manera més ràpida.
 13. En tot moment, pacient, acompanyant i fisioterapeuta duran mascareta. Durant la nebulització o la utilització de sistemes PEP, es valorarà la possibilitat de posar la mascareta com a pantalla en la zona d’expiració.
 14. Durant la sessió s’aniran desinfectant les mans tant la fisioterapeuta, el pacient com el possible acompanyant .
 15. Abans d’aplicar tècniques que puguin generar aerosols, la fisioterapeuta es col·locarà l’EPI complert: guants, bata impermeable, ulleres de protecció, mascareta quirúrgica damunt de la FFP2, gorrro impermeable i pantalla de protecció facial.
 16. S’intentarà evitar l’aplicació de nebulitzacions a no ser que ho considerem absolutament necessari.
 17. Per tal de minimitzar els riscos, es demanarà que els pacients que ho necessitin i puguin, vinguin nebulitzats de casa.
 18. Si es nebulitza al centre, es demanarà que la màquina s’engegui un cop la fisioterapeuta hagi sortit de la sala de tractament i es demanarà que s’apagui abans de que torni a entrar. Es valorarà nebulitzar amb la finestra oberta.
 19. Si s’ha aplicat la màquina de vapor calent, es demanarà al pacient o al seu acompanyant que apagui la màquina i obri la finestra, de manera que la sala es ventili durant mínim 5 minuts abans de que la fisioterapeuta obri la porta. Es valorarà la possibilitat d’utilitzar la màquina amb la finestra oberta.
 20. Si apareix tos durant la sessió, si és possible, demanarem al pacient que avisi la fisioterapeuta per tal de que es pugui allunyar 2m i que tussi en direcció contrària a la fisioterapeuta. Es mantindrà la mascareta posada i/o es posarà el colze per a parar les microgotes de Flügge.
 21. Si el pacient ha d’expectorar, si pot, ho farà en un mocador de paper i el llençarà en una paperera amb tapa.
 22. Serà la fisioterapeuta que obri la porta de la sala de tractament per sortir.
 23. Es valorarà la desinfeccció de les soles de les sabates just abans de sortir de la sala de tractament.
 24. Es prioritzarà el pagament mitjançant targeta. I es desinfectarà el TPV abans i després de cada ús.
 25. Abans de marxar, el pacient i acompanyants es tornaran a rentar les mans.
 26. Si es necessita utilitzar els serveis, es podran fer servir desinfectant-los abans i després de cada ús.
 27. La fisioterapeuta adaptarà el seu equip de protecció individual al que sigui necessari per a cada moment.
Entre visita i visita, la fisioterapeuta:
 1. Tancarà i retirarà la bossa amb secrecions, en cas d’haver-se’n expectorat durant la sessió.
 2. Desinfectarà el material i el mobiliari utilitzat.
 3. Ventilarà la sala de tractament un mínim de 15 minuts.
 4. Al disposar-se de dues sales de tractament, s’alternaran les dues sales de manera a deixar en repòs una d’elles durant una hora.
Al final de la jornada, la fisioterapeuta i/o l’assistent de neteja i desinfecció:
 1. Desinfectarà les superfícies de més ús en tot el centre.
 2. Fregarà amb aigua i lleixiu o un producte virucida el terra de les sales de tractament.
 3. Ventilarà la sala d’espera.
 4. Tractarà l’aire del centre amb un canó d’ozó.
Canvis en el tipus de sessions ofertes:
 1. No es realitzaran sessions grupals.
 2. Introduïm la possibilitat de realitzar les sessions on-line. Sobretot pensades per a sessions de Mètode Buteyko i o sessions en cas de covid-19 actius.
 3. S’evitarà la presència de més d’un pacient a l’interior del centre.
 4. Les visites tindran una durada màxima de 50 minuts.
 5. Si veniu amb un infant i creieu que necessitarà alguna joguina per acceptar millor el tractament, s’haurà de portar de casa.
 6. No serà possible reservar sessions curtes.
 7. Les persones amb abonaments de “sessions curtes” actius, podran decidir fer ús del seu abonament descomptant dues sessions en cada visita o bé reservar l’ús de l’abonament per més endavant, quan es tornin a activar les sessions curtes. Les raons que ens porten a desactivar les sessions curtes són:
  • Que durant aquestes sessions s’acostumava a exprimir al màxim la mitja hora que quasi sempre acabaven durant i diferents pacients s’acabaven creuant a la zona de secretaria, cosa que actualment hem d’evitar.
  • La majoria de les sessions produiran aerosols i és important que la fisioterapeuta es pugui posar i treure l’EPI (Equip de Protecció Individual) de manera tranquil·la i efectiva, per a la seguretat d’ella mateixa i dels propis usuaris del servei i dels seus possibles acompanyants.
  • De vegades es reservava una sessió curta però al final s’acabava necessitant una de llarga. Preveient per a tothom sessions llargues ens assegurem de que no hi hagi ningú que es quedi a mitges o de que el protocol no es pugui complir.
  • Si teniu abonaments de “sessions curtes” actius, recordeu-m’ho a l’hora de demanar hora. Podrem mantenir-les en cas de necessitar només un tipus d’intervenció: només una màquina, només higiene nasal o només drenatge. La visita curta serà de 20 minuts com a màxim. En cas de necessitar més d’una tècnica, haurem de reservar una hora sencera, descomptant dues visites de l’abonament. Gràcies per la comprensió.

%d bloggers like this: