Protocol Covid-19

Preparada per a tornar a la feina amb el màxim de seguretat possible per a usuaris i fisioterapeuta

Tenint en compte la situació actual, hem redactat un nou protocol d’actuació per al desenvolupament de la nostra activitat durant la crisi sanitària de la Covid-19.

Aquest protocol anirà variant en funció de l’evolució de la situació.

Els pacients es posen en contacte amb el centre per via telefònica, correu electrònic o missatgeria telefònica.

En aquest pimer contacte es valorarà la possibilitat de fer una sessió no presencial. Si el cost-benefici de venir al centre no resulta positiu, serà millor no venir i dur a terme la sessió telemàticament.

Si realment es constata que la visita ha de ser presencial:

 1. La sessió es programarà i facturarà com una sessió llarga i tindrà una durada màxima de 50’.
 2. Us preguem d’informar-nos si s’és conscient d’haver estat en contacte amb alguna persona sars-cov-2 positiva en els últims 14 dies.
 3. Es realitzarà una avaluació inicial telefònica per tal d’establir si la simptomatologia presentada pel pacient podria ser compatible amb la que presenta la Covid-19. Les mesures de prevenció seran les mateixes per pacients sospitosos de patir Covid-19 com si no, ja que és sabut que podem ser portaors del virus però assimptomàtics. Però en cas de ser potencialment portadors s’intensificarà la cerca de  maneres de tractar el pacient telemàticament.
 4. Heu de tenir en compte el protocol d’arribada al centre:
  1. El pacient haurà de venir sol o acompanyat d’una única persona en cas de ser menor d’edat o necessitar l’acompanyament per la raó que sigui.
  2. Les persones que vinguin al centre hauran de portar mascareta, preferentment quirúrgica. Els infants de 1 a 3 anys s’intentarà que portin mascareta si presenten símptomes respiratoris. Els menors d’un any no caldrà en cap cas que portin mascareta.
  3. Es preferirà que no es portin guants. Si els visitants en porten, se’ls proposarà de retirar-los ja que s’incentivarà la neteja de mans durant tota l’estada al centre.
  4. Es desinfectaran les soles de les sabates a l’entrar
  5. Si es preveu que el pacient necessitarà una nebulització, si es disposa de la màquina a casa, es demanarà que es vingui al centre amb la nebulització feta.
  6. Es prega màxima puntualitat.
Un cop el pacient hagi arribat al centre:
 1. El pacient i acompanyant portaran mascareta, preferentment quirúrgica (amb les salvetats dels menors de 3 anys comentades més amunt).
 2. La fisioterapeuta portarà mascareta FFP2, pijama de treball i gorro de tela. Amb mans i canells sense joies i les ungles tallades curtes i sense pintar.
 3. La fisioterapeuta els obrirà la porta des del porter automàtic.
 4. Si es ve amb un cotxet, es deixarà a l’entrada, abans de la reixa.
 5. Al passadís d’entrada al centre es desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic.
 6. Després de la reixa, el pacient i l’acompanyant es desinfectaran les soles de les sabates i s’eixugaran bé amb un paper.
 7. S’entrarà a la zona de secretaria i es penjaran les jaquetes als penjadors. També es deixaran a la zona de penjadors les bosses i paquets que es portin.
 8. Es signarà el document “Consentiment informat per a tractaments en la crisi sanitària de la Covid-19”.
 9. Es desinfectarà el bolígraf utilitzat.
 10. La fisioterapeuta obrirà la porta de la sala de tractament pertinent.
 11. En tot moment, pacient, acompanyant i fisioterapeuta duran mascareta. Durant la nebulització o la utilització de sistemes PEP, es valorarà la possibilitat de posar la mascareta com a pantalla en la zona d’expiració.
 12. Durant la sessió s’aniran desinfectant les mans tant la fisioterapeuta, el pacient com el possible acompanyant aproximadament cada 10’, i sobretot després d’haver-se tocat la zona de la cara o d’haver estat en contacte amb mucoses o secrecions.
 13. Abans d’aplicar tècniques que puguin generar aerosols, la fisioterapeuta es col·locarà l’EPI complert: guants, bata impermeable, ulleres de protecció, mascareta quirúrgica damunt de la FFP2, gorrro impermeable i pantalla de protecció facial.
 14. S’intentarà evitar l’aplicació de nebulitzacions a no ser que ho considerem absolutament necessari.
 15. Si són necessàries higiene nasal i nebulització, primer s’acplicarà la nebulització i després es realitzarà la higiene nasal.
 16. Per tal de minimitzar els riscos, es demanarà que els pacients que ho necessitin i puguin, vinguin nebulitzats de casa.
 17. Si es nebulitza al centre, es demanarà que la màquina s’engegui un cop la fisioterapeuta hagi sortit de la sala de tractament i es demanarà que s’apagui abans de que torni a entrar. Es valorarà nebulitzar amb la finestra oberta, evitant els corents d’aire.
 18. Si el que s’ha d’aplicar és la màquina de vapor calent, la higiene nasal es realitzarà prèviament, a no ser que es prevegi que també necessitarà drenatge bronquial.
 19. Si s’ha aplicat la màquina de vapor calent, es demanarà al pacient o al seu acompanyant que apagui la màquina i obri la finestra, de manera que la sala es ventili durant mínim 5 minuts abans de que la fisioterapeuta obri la porta. La fisioterapeuta obrirà la porta una vegada deixi de sentir el soroll intens de la màquina de vapor. Es valorarà la possibilitat d’utilitzar la màquina amb la finestra oberta.
 20. Si apareix tos durant la sessió, si és possible, demanarem al pacient que avisi la fisioterapeuta per tal de que es pugui allunyar 2m i que tussi en direcció contrària a la fisioterapeuta. Es mantindrà la mascareta posada i/o es posarà el colze per a parar les microgotes de Flügge.
 21. Si el pacient ha d’expectorar, ho farà en un mocador de paper i el llençarà en una paperera amb tapa, si pot.
 22. Serà la fisioterapeuta que obri la porta de la sala de tractament per sortir.
 23. Es desinfectarà altre cop les soles de les sabates just abans de sortir de la sala si hi ha hagut producció d’aerosols durant el tractament. Els aerosols es produeixen durant la tos, les nebulitzacions o vaporitzacions i les tècniques de drenatge bronquial (entre elles la tos).
 24. La fisioterapeuta es retirarà l’EPI de manera segura.
 25. Es prioritzarà el pagament mitjançant targeta. I es desinfectarà el TPV abans i després de cada ús.
 26. Els visitants podran recollir jaquetes i altres objectes de secretaria i tornar-se a posar les sabates si no les portaven.
 27. Abans de marxar, el pacient i acompanyants es tornaran a rentar les mans.
 28. Els serveis no estaran disponibles a no ser que es demani de manera expressa. En cas de necessitat, es podran fer servir, desinfectant-los abans i després de cada ús.
Entre visita i visita, la fisioterapeuta:
 1. Tancarà i retirarà la bossa amb secrecions, en cas d’haver-se’n expectorat durant la sessió.
 2. Desinfectarà el material i el mobiliari utilitzat.
 3. Ventilarà la sala de tractament un mínim de 15 minuts.
 4. Al disposar-se de dues sales de tractament, s’alternaran les dues sales de manera a deixar en repòs una d’elles durant una hora.
Al final de la jornada, la fisioterapeuta i/o l’assistent de neteja i desinfecció:
 1. Desinfectarà les superfícies de més ús en tot el centre.
 2. Fregarà amb aigua i lleixiu o un producte virucida el terra de les sales de tractament.
 3. Ventilarà la sala d’espera.
 4. Tractarà l’aire del centre amb un canó d’ozó.
Canvis en el tipus de sessions ofertes:

Fins a nou avís:

 1. No es realitzaran sessions grupals.
 2. S’evitarà la presència de més d’un pacient a l’interior del centre.
 3. TOTES les visites tindran una durada màxima de 50 minuts.
 4. Si veniu amb un infant i creieu que necessitarà alguna joguina per acceptar millor el tractament, s’haurà de portar de casa.
 5. No serà possible reservar sessions de mitja hora.
 6. Les persones amb abonaments de “sessions curtes” actius, podran decidir fer ús del seu abonament descomptant dues sessions en cada visita o bé reservar l’ús de l’abonament per més endavant, quan es tornin a activar les sessions curtes. Les raons que ens porten a desactivar les sessions curtes són:
  • Que durant aquestes sessions s’acostumava a exprimir al màxim la mitja hora que quasi sempre acabaven durant i diferents pacients s’acabaven creuant a la zona de secretaria, cosa que actualment hem d’evitar.
  • La majoria de les sessions produiran aerosols i és important que la fisioterapeuta es pugui posar i treure l’EPI (Equip de Protecció Individual) de manera tranquil·la i efectiva, per a la seguretat d’ella mateixa i dels propis usuaris del servei i dels seus possibles acompanyants.
  • De vegades es reservava una sessió curta però al final s’acabava necessitant una de llarga. Preveient per a tothom sessions llargues ens assegurem de que no hi hagi ningú que es quedi a mitges o de que el protocol no es pugui complir.
Altres mesures:
 1. Si es fa ús del lavabo, es demanarà que ho avisin o que ells mateixos passin un producte desinfectant per les superfícies utilitzades i es recordarà de la necessitat d’una bona higiene de mans.
 2. En el centre hi haurà a disposició documents de recordatori del mesures de protecció contra la Covid-19.
 3. Es reserva la font d’aigua per ús dels professionals del centre. Fins ara estava a disposició dels usuaris.
 4. S’han retirat:
  • Cadires i bancs de la sala d’espera.
  • Elements decoratius de secreteria.
  • Papers, calendaris, revistes i fulleton.
  • Cadires afelpades de dins de les sales de tractament.
  • Tovalloles de rus i draps eixugamans.
  • Les joguines.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close