Fisioteràpia respiratòria

La fisioteràpia respiratòria és la branca de la fisioteràpia que s’encarrega de prevenir, tractar i estabilitzar alteracions del sistema respiratori mitjançant tècniques físiques. El seu objectiu és restaurar o millorar la funció pulmonar.

Actualment encara no existeixen les especialitats en fisioteràpia, però s’està treballant per a que una de les primeres a existir sigui l’especialitat en fisioteràpia respiratòria, tenint en compte l’alt nivell de complementació d’estudis que es requereix després de la carrera de fisioteràpia per tal de poder treballar amb èxit en aquest àmbit.

A l’Inspira’t fem:

 • Higiene nasal, adequant la tècnica a:
  • L’edat del pacient.
  • La localització de l’excés de mucositat.
 • Drenatge bronquial, adequant la tècnica a:
  • L’edat del pacient.
  • La localització de l’excés de mucositat.
 • Tècniques de millora de la ventilació.
 • Gimnàstica respiratòria.
 • Acompanyament a l’activitat física terapèutica.
 • Mètode Buteyko.

Màquines i utensilis que ens ajuden:

 • Estetoscopis.
 • Pulsioxímetres.
 • Otoscopis.
 • Nebulitzadors per via aèria inferior.
 • Nebulitzador pulsàtil per a treballar els sinus.
 • Màquina de calor humida (balneoteràpia).
 • Inspiròmetres d’incentiu.
 • Resistències inspiratòries.
 • Dispositius de Pressió Expiratòria positiva.
 • Oxigenoteràpia en cas de necessitat.

Patologies que tractem: Bronquitis agudes i cròniques; Bronquiolitis; Asma: MPOC; Bronquièctasis; Fibrosi quística; Otitis; Faringitis; Rinitis; Preparació a la cirurgia toràcica i abdominal; Seqüeles de patologies respiratòries prèvies (com per exempre seqüeles per Covid-19, tuberculosi…); etc.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close