Llista de preus

Primera visita: 50€
Visita de control llarga (aprox. 50′)40€
Visita de control curta (aprox. 30′)               25€
Visita de control bronquiolitis (aprox. 15′)10€
Abonament 5 visites curtes: 112€
Abonament 5 visites llargues:     180€
Abonament 10 visites curtes 200€
Abonament 10 visites llargues:    350€
Gimnàstica respiratòria en grup: 60€/mes

Les visites anul·lades amb – de 24h d’antelació es podran cobrar a la següent visita.
Les famílies nombroses i monoparentals gaudeixen d’un 10% de descompte, NO aplicable en abonaments.
Els abonaments seran utilitzables familiarment.
Els abonaments tindran una validesa d’un any.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close