Llista de preus

Primera visita: 50€
Visita de control:40€
Abonament 5 visites de control:185€
Abonament 10 visites de control:350€
Visita on-line:35€
Les visites anul·lades amb – de 24h d’antelació es cobraran a la següent visita.
Les visites presencials tindran una durada màxima de 50 minuts.
Les visites on-line tindran una durada màxima de 60 minuts.
Les famílies nombroses, monoparentals i amb fills amb necessitats especials gaudeixen d’un 10% de descompte, presentant el document acreditatiu corresponent. NO aplicable en abonaments.
Els abonaments seran utilitzables familiarment, excepte per a primeres visites.
Els abonaments tindran una validesa d’un any.

Canvis deguts a la COVID-19

  • Introduïm la possibilitat de realitzar les sessions on-line.
  • TOTES les visites tindran una durada màxima de 50 minuts.
  • Les noves mesures de protecció i higiene no permeten dur a terme sessions de mitja hora.
  • Les persones amb abonaments de “sessions curtes” actius, podran fer ús del seu abonament descomptant dues sessions en cada visita.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close