Blog

contingut educatiu per a respirar més feliç

Revisió Cochrane sobre bronquiolitis aguda

La Bronquiolitis Aguda és la causa principal d’urgències mèdiques durant els mesos d’hivern en lactants menors de 24m. En època post-covid, però, s’ha vist una desestacionalització de les infeccions.

Tot sovint, la fisioteràpia respiratòria s’utilitza per ajudar als infants a expulsar secrecions i a disminuir l’esforç respiratori.

 L’ultima revisió publicada per la revista Cochrane (Data Base) aquest any 2023  sobre la fisioteràpia respiratòria aplicada a pacients pediàtrics entre 0 i 24 mesos de vida diu el següent:

Es troba una evidència de certesa baixa en que la tècnica d’expiració lenta passiva pugui millorar (de forma lleu a moderada) la gravetat de la bronquiolitis aguda moderada tractada a l’hospital.

L’evidència en els casos greus i moderadament greus és limitada en el casos tractats en l’àmbit ambulatori.

Es descriu evidència de certesa alta en que les tècniques convencionals i les tècniques d’expiració forçada no mostren diferències quant a gravetat de la bronquiolitis.

També precisa evidència de certesa alta en que les tècniques d’expiració forçada en lactants amb bronquiolitis greus no milloren el seu estat de salut  i fins i tot poden aparèixer efectes adversos greus.

L’evidència amb les noves tècniques de fisioteràpia és escassa. Es precisen més assajos addicionals pel que fa a combinar les tècniques d’expiració lenta amb la TRR (tècnica rinofaríngia retrògrada) i a més combinades amb l’ús de la solució salina hipertònica.

Tot i així, amb les tècniques d’expiració lentes s’observa una millora (de lleu a moderada) en la puntuació de la gravetat de la malaltia. En un dels estudis indica una millora en el temps de recuperació amb l’ús de les noves tècniques.

Aquests resultats són positius respecte la revisió anterior que es va fer al 2016, publicada també per la revista Cochrane. En aquesta anterior revisió s’exposava que les tècniques convencionals de la fisioteràpia respiratòria (vibracions, percussions, tècnica d’expiració passiva forçada) no milloren la gravetat de la malaltia, l’estada hospitalària, els paràmetres respiratoris ni la subministració d’oxigen en els lactants hospitalitzats per bronquiolitis aguda.

Cochrane és una xarxa internacional independent d’investigadors, professionals, pacients, cuidadors i persones interessades per la salut. Des de las seva fundació a l’any 1993, Cochrane ha contribuït a transformar la manera en què es prenen les decisions en el terreny de la salut.

Considerem que el canvi de les tècniques avaluades en la revisió d’aquest any és un gran avenç, ja que en les revisions anteriors només posaven el focus en les tècniques clàssiques que avui en dia estan en desús (o haurien d’estar-ho), i no en les tècniques més actuals que sí que fem servir a l’Inspira’t

Bibliografia:

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD004873.pub6/full/es

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22336805/

Tania Mata Morali

Revisió: Anna Ferran Roig

Fisioterapeutes expertes en aparell cardiorespiratori

Facebook
WhatsApp
Email
LinkedIn
Anna Inspira't

Descarrega't gratis el video formatiu 'Quatre claus per a una bona higiente nasal'

Apunta’t a la newsletter de l’Inspira’t i rep cada mes valuosos inspiconsells que t’ajudaran a cuidar la teva salut cardiorespiratòria.